Mijn genen - vervolg

Hoe wordt uw genetisch materiaal beoordeeld?
Het genetisch materiaal wordt in het laboratorium uit het speekselmonster gehaald en vermenigvuldigd met speciale apparatuur.

Zo komt uw unieke DNA in voldoende grote hoeveelheden beschikbaar om alle noodzakelijke gen testen te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt gekeken naar zogeheten Single Nucleotide Polymorfismen (SNP’s), de stukjes DNA die verantwoordelijk zijn voor de genotypering.

De genotypering bepaalt uiteindelijk de unieke eigenschappen van een persoon. Een afwijking in de SNP kan een verandering geven in een fysieke eigenschap. Een dergelijke verandering kan aanleiding zijn tot bijvoorbeeld suikerziekte (Diabetes Mellitus), borstkanker, of een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed.

Bij sommige ziekten is een verandering in een enkel gen voldoende om het ziektebeeld te veroorzaken. Een voorbeeld is Macula Degeneratie (netvliesslijtage). Bij andere aandoeningen ligt het complexer: bij diabetes bijvoorbeeld kunnen meerdere SNP’s een bijdrage leveren aan het ontstaan van het ziektebeeld. Voor het ziektebeeld dat u wilt laten onderzoeken worden alleen die SNP’s onderzocht die daarvoor specifiek verantwoordelijk zijn. U krijgt dus geen informatie over aandoeningen waar u niet specifiek naar laat zoeken. Wel kunt u op verzoek onderzoek laten doen naar een of meerdere afwijkingen.

Uw genen en uw gezondheid, hoe zit dat?


Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?
Een van onze artsen geeft u graag antwoord: