Mijn genen

Risico’s in kaart: Diabetes Mellitus type II
De laatste jaren is Diabetes Mellitus verworden tot een zeer sterk groeiende chronische aandoening. Op dit moment zijn er in Nederland zo’n 1 miljoen mensen met diabetes, een aantal dat zal doorgroeien tot 1.3 miljoen in 2025 (bron RIVM). Met de DIABETOgen test weet u of u behoort tot de groep met een verhoogd risico op deze aandoening.

Diabetes Mellitus
Diabetes Mellitus type II, ook wel ouderdomsdiabetes genoemd, is de meest voorkomende vorm van diabetes mellitus; een aandoening die wordt gekenmerkt door herhaaldelijk tot continue verhoogde bloedglucose. In Europa komt deze ziekte zeer vaak voor, minimaal bij 7% van de bevolking. Dit percentage stijgt echter snel als gevolg van het toenemend aantal ouderen, obesitas (overgewicht/vetzucht) en gebrek aan beweging. Gemiddeld zal 25% van de bevolking diabetes mellitus ontwikkelen. Dit percentage is echter sterk afhankelijk van risicofactoren zoals: overgewicht of obesitas, leeftijd, zwangerschapsdiabetes, etniciteit (ras), genetische factoren (bij 70% is het genetisch bepaald!), te hoge cholesterolspiegels en hart-vaat risicofactoren.

Risico’s op diabetes
De belangrijkste risicofactoren voor diabetes zijn:
• Uw leeftijd en overgewicht;
• Zwangerschapsdiabetes;
• Leefstijl en voeding;
• Erfelijke factoren;
• Te hoge cholesterolspiegels en hart-vaat risicofactoren.

Wanneer laten testen?
Omdat de ziekte zich niet direct openbaart met ziekteverschijnselen, weten vele mensen niet dat ze Diabetes Mellitus hebben. Was vroeger de typische patiënt ouder dan 40, tegenwoordig manifesteert DM zich al vaak op jonge leeftijd. Het is dus belangrijk vroeg te weten of u een verhoogd risico loopt, zodat u tijdig preventieve maatregelen kunt treffen. De DIABETOgen test helpt u daarbij. Het risico op diabetes is groter als diabetes bij u in de familie voorkomt.

Lees onze uitgebreide brochure voor meer informatie.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?
Een van onze artsen geeft u graag antwoord: