Mijn genen

Risico's in kaart; voeding en dieet

De WEIGHTgen test geeft inzicht in de persoonlijke genstructuur met betrekking tot het verteren van voedsel (metabolisme) en de opbouw van vetreserves.  Het optimale dieet is niet voor iedereen gelijk en hangt af van de manier waarop men voedingsstoffen verteert. Dit genonderzoek geeft meer inzicht in het persoonlijk metabolisme en er kunnendaardoor specifieke adviezen gegeven worden voor een  persoonlijk dieet dat overgewicht voorkomt en bijdraagt aan een optimale gezondheid. Er worden daarbij specifiek aangegeven welke producten voor het individu gezond is en welk men juist moet laten staan.  

Voor wie is deze test:
•          Voor iedereen die wil afvallen met een persoonlijk optimaal dieet.
•          Speciaal voor mensen die veel schommelen in gewicht en niet goed reageren op algemeen geldende dieetadviezen.
•              Iedereen met een sterk verhoogde BMI (>30).

De BASICgen test geeft uw genetisch profiel weer en bepaalt  hoe uw lichaam reageert op uw eetpatroon. Uw dagelijkse voeding en eetpatroon hebben veel invloed op uw gezondheid. Deze invloed hangt af van uw persoonlijk genetisch profiel.
De 12 genen die onderzocht worden in uw BASICgen test bepalen de wijze waarop u voedingsstoffen zoals koolhydraten en vetten verteert,  hoe u reageert op specifieke voeding zoals lactose en genotsmiddelen(bijvoorbeeld koffie) en uw lichaamsreactie op chronische ontstekingsziekte (eczeem, astma).

Voor wie is deze test:
•          Voor iedereen die meer wil weten over zijn persoonlijke optimale voedingspatroon.
•          Speciaal voor mensen met gering overgewicht en voor mensen die ruimschoots gebruik maken van gangbare genotsmiddelen.
•          Voor mensen met chronische ontstekingsziekten zoals astma, reuma, ziekte van Crohn of eczeem;  het aanpassen van een optimaal dieet. 

Boven de 30 is er sprake van sterk verhoogd risico op complicaties en ziekte en geeft de WEIGTHgen test veel meer specifiek dieet advies hetgeen voor de cliënt op dat moment het belangrijkste is. Wij adviseren cliënten met een BMI van hoger dan 30 dan ook om prioriteit aan de WEIGTHgen test te geven. 

 Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?
Een van onze artsen geeft u graag antwoord: